Info

in de subvakjes kunnen jullie al onze info lezen.

Dit zijn de geldende coronaregels sinds 1 februari 2021:


Sinds maandag 1 februari 2021 zijn er nieuwe maatregelen voor het jeugdwerk van kracht. Hieronder vinden jullie een overzicht. Stem ook goed af met jullie stad/gemeente en provincie aangezien zij nog bijkomende maatregelen kunnen opleggen.

Tot wanneer deze maatregelen gelden is afhankelijk van hoe de virologische situatie in ons land verandert.

De huidige maatregelen:


Activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar kunnen doorgaan in groepen van max. 10 leden.

Leiding behoort niet tot de 10 leden in de groep. Gebruik je gezond verstand bij het bepalen van het aantal leid(st)ers per groep!

Buiten spelen is de norm en verplicht voor +12.

Leiding draagt altijd een mondmasker.

Leden +12 dragen altijd een mondmasker.

1 persoon verzamelt en bewaart de aanwezigheidslijsten.

Er wordt aan kinderen en jongeren gevraagd om zich te beperken tot 1 hobby per week. We verwachten niet dat leiding dat gaat controleren, maar vertrouwen erop dat ouders die vraag ter harte nemen.

🚫 Overnachtingen blijven afgelast.

🚫 Alle evenementen worden geschrapt of uitgesteld.


Daarnaast blijven ook alle huidige maatregelen rond hygiëne, deelnamevoorwaarden en activiteiten van kracht.